Evin hidroizolyasiyası

Hamıya məlum olduğu kimi təbiətdə yeraltı sular kimi anlayışı mövcuddur. Bəzi regionlarda bütün il ərzində havanın yüksək rütubətliliyi, torpaqların bataqlıqlaşması müşahidə edilir. Bəzi binalar isə tamamilə hər tərəfdən sututarlarla əhatə olunur. Kalmatron materialları beton və beton konstruksiayaları bu cür agressiv mühütdən tam qoruyur.

Betonun hidroizolyasiyası

Betonun hidroizolyasiyası qrunt sularının yer səthinəçox yaxın olduğu yerlərdə daha aktualdır. Belə torpaqlarda Beton konstruksiyaların kif basmasının nə olduğunu yaxşı bilirlər. Xoşagəlməz «qonşuluq» daimi təmir və pul məsrəflərinə səbəb olur, və nəticədə — bina göbələk, bakteriya və müxtəlif xəstəlik mənbəyinə çəvrilir.

Bünövrələrin hidroizolyasiyası

Mineral materiallardan (monolit və ədədi betondan, daşdan, kərpicdən) ibarət bünövrə konstruksiyalarına irəli sürülən tələblər onların nəm udmasının minimizasiyası ilə bağlı texnoloji tədbirlərin yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur. kalmatron, Qruntla bilavasitə kontaktda olan dayaq qurğuları nəm təsirlərindən – qoruyur.

Divarların hidroizolyasiyası

Divarların hidroizolyasiyası üçün «KALMATRON» şirkətinin müasir materialları istər xaricdən, istərsə də bina daxilindən, lokal sahələrin təmir imkanı da daxil olmaqla, o cümlədən, profil mütəxəssislərinin köməyinə müraciət etmədən nəmdən mühafizə məsələlərini həll etmək üçün tətbiq olunur.

Döşəmənin hidroizolyasiyası

Döşəmənin hidroizolyasiyası üzrə istənilən tədbirlərin əsas məqsədi rütubətin hərəkətinə qarşı maneənin (baryerin ) quraşdırılmasıdır. Ancaq hər bir xüsusi halda örtük tavalarının konstruksiyaları, onların yerləşməsi və istimar şərtləri, tamamlama örtüklərinin növləri hidromühafizə texnologiyası seçimində müəyyən spesifiklik tələb edir.

Vanna otağının hidroizolyasiyası

Rütubət və nəmişlik — vanna otağının ayrılmaz tərkib hissəsidir: onlar üzləmə örtüyünün mikroçatlarına daxil olaraq divar və döşəmələrin beton səthini tədricən dağıdır. Hidroizolyasiya olmayan yerdə boru dağılarsa, ya da vanna axıdarsa, bütün bu su aşağıdakı mərtəbəyə, qonşunun tavanına yığılacaq.

Hovuzların hidroizolyasiyası

Betonun strukturu yüksək məsaməliliklə və çat əmələgəlməyə meyilliklə fərqlənir ki, betondan hovuz inşa edərkən hovuz kasasının sukeçirməzliyini təmin edən əlavə tədbirlər görmədən keçinmək mümkün deyildir.. Bu məsələnin səmərəli həlli konstruksiyaların kompleks mühafizəsini təmin etməsidir və Kalmatron materialları bu problemin həllidir.

Zirzəminin hidroizolyasiyası

Zirzəmilər – bu, daim qrunt sularının mövcud olması səbəbindən ən çox rütəbətin təsirinə məruz qalan yerləşgələrdir. Beton - öz tərkibinə görə məsaməli materialdır. Məsamə və çatlarına düşən su onun strukturunu dağıdır. Kalmatron şirkətin mütəxəsisləri sizə rütəbətin təsiri sıfıra endirməyə köməklik göstərəcək.

Kalmatron Beton və Beton konstruksiyaların Hidroizolyasiyası

Müştəri məmnuniyyətinə sadiqik

"KALMATRON" - beton, dəmir-beton və digər kapilyar gözenekli bina strukturlarının etibarlı qorunmasını təmin edən strukturların təmiri və su yalıtımı üçün quruluşlar sistemi.
su və aqressiv mühitin təsirindən olan materiallar. "KALMATRON" sisteminin materialları
qarışıqlar şəklində istehsal olunur və Portland sementindən, quru təmizlənmiş fraksiyadan ibarətdir
kvars qumu, həmçinin kimyəvi cəhətdən aktiv mineral əlavələri kompleksidir

Tədbiq Sahələr

Evin hidroizolyasiyası

Evin hidroizolyasiyası

Некоторые люди поверхностно не знакомы с проблемой избыточной влажности и влажности в жилых помещениях. Как всем известно, в природе существует базовое понятие, например, грунтовые воды. В некоторых регионах погода y круглый год

Su Anbarlar

Su Anbarlar

Su Anbarlar

Sənaye binaları

Sənaye binaları

sənaye binaları

Bizim Bloq

Təmir Tərkibləri, Təmir Materiallarının Hazırlanması

- System Admin / Dec 14, 2020

Təmir Tərkibləri, Təmir Materiallarının Hazırlanması

  • Hidroizolyasiya
Toppinq, Toppinqlər və Qruntovkalar

- System Admin / Dec 14, 2020

Toppinq, Toppinqlər və Qruntovkalar

  • Hidroizolyasiya
Beton Bərkidiciləri, Beton Möhkəmləndirici - Kalmatron

- System Admin / Dec 14, 2020

Beton Bərkidiciləri, Beton Möhkəmləndirici - Kalmatron

  • Hidroizolyasiya